meer geluk en gezondheid

Dagcursus “Voel je goed op je werk" versterkte de positie van een belangenvereniging voor tandartsen als aanbieder van professionele trainings.

Verbond Vlaamse Tandartsen

Wie zijn ze?

Het Verbond Vlaamse Tandartsen (VVT) is een grote organisatie die in 1987 ontstond. Al 35 jaar zijn ze de nummer één in het opkomen voor de belangen van de Vlaamse tandartsen. Ze hebben vandaag 3.500 leden.

Het VVT onderhandelt met de overheid,  ziekenfondsen en andere overlegstructuren. Ze bewaakt hierbij de kwaliteit van de mondzorg, organiseert permanente bijscholing, en regelt de erkenning van tandartsen.

Het probleem: een versnipperd aanbod voor tandartsen rond burn-out en stress

Tandarts is een stresserend beroep. Omdat het naast technische expertise, ook people management vereist. Bijvoorbeeld: ‘Hoe ga je als tandarts om met een lastige patiënt ?’  Het VVT hoorde steeds meer signalen van tandartsen die kampen met burn-out, of lijden onder extreem veel stress.

Het bestaande cursusaanbod richt zich op micro-aspecten in de omgang met patiënten. Sommigen cursussen waren inhoudelijk niet sterk genoeg en overtuigden de tandartsen niet van hun nut.

Het VVT zat dus met het probleem dat er voor haar leden geen algemene, overkoepelende opleiding was die zorgde voor een betere werkervaring bij tandartsen.

Mijn uitdagingen

Ik wist hoe ik boeiende lezingen van anderhalf uur kon geven. Nu kwam de uitdaging een hele dagopleiding te maken. Die ook alle aspecten van werktevredenheid zou belichten. Met impact voor de tandartsen-VVT leden en waar ze in de praktijk mee aan de slag kunnen. Het VVT vroeg veel interactie. En een dagcursus die inhoudelijk sterk staat. Vooral met veel structuur zodat het complexe verhaal van welzijn op het werk blijft kleven. Ook zou ik de cursus maximaal wetenschappelijk onderbouwen.

De oplossing: dagcursus op maat

Samen met het VVT schetsten we de basisstructuur van de oplossing , die ik aanvulde met mijn expertise. Dit leidde tot een voorstel, dat na goedkeuring werd uitgewerkt met een peer review.

Input klant

 • Relevante topics:
  • VVT gaf vanuit eigen expertise op het tandartsberoep een lijst topics die het welzijn voor tandartsen kunnen verhogen.
 • Randvoorwaarden:
  • Het VVT zocht een cursus op maat die ze jaarlijks aan hun leden kunnen aanbieden.
  • Een dagcursus bestaande uit 4 blokken van 1,5 uur.
  • Geen overlap met andere opleidingen in het kader van welzijn op het werk.
  • Per blok van 1,5 uur nadruk op inhoud en duiding (1 uur) met oefeningen (half uur).
  • Centrale cursuslocatie zodat zoveel mogelijk leden de cursus kunnen volgen.
 • Extra deliverables:
  • Syllabus zodat leden thuis een naslagwerk hebben.
  • Ontwikkeling screening tool burnout

Voorstel

 • Beknopt inhoudsvoorstel zodat VVT op hun werkvergadering een beslissing kon nemen.

Uitwerking opleiding

De inhoud bevatte 4 thema’s:
 1. Organisatie
 2. Motivatie
 3. Teamwerk
 4. Zelfzorg

 

Het VVT gaf feedback op eerste versie van cursus.

Frederik was zelf tandarts en biedt dus geloofwaardige expertise in het optimaal welzijn voor zorg-professionals alsook hun patiënten.

Sample syllabus

Previous
Next

Het resultaat voor het VVT

0 / 10
Score cursus (inhoud, presentatie, verwachtingen en organisatie)

Willen jullie ook werknemers die zich goed voelen op het werk?

Contacteer Frederik